A projekt alapvető célja a megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan, helyi, és járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A megyei szintű együttműködések segíthetik a szolgáltatási hiányok felszámolását, egyúttal a települési önkormányzatok számára a helyi esélyegyenlőségi programjaik elkészítéséhez, felülvizsgálatához, végrehajtásához is inputtal szolgálhatnak.

Legfőbb célkitűzése a célcsoportok (romák, mély szegénységben élők, különös tekintettel a tanyán élőkre) szolgáltatási hiányainak, problémáinak feltárása, a beavatkozási területek dimenzióiban, valamint a megyében megvalósuló fejlesztési programokban a felzárkózási szempontok hatékonyabbá tétele és azok összehangolása.

A 3 éves program során generált Megyei Felzárkózási Fórum és az általa létrehozott két munkacsoport üléseinek kimeneteként, valamint a megrendezésre kerülő tematikus rendezvénysorozat által, létrehozásra kerül - a feltárt szolgáltatási hiányokon alapuló és a megoldásokat is tartalmazó - Szolgáltatási Út Térkép.

A projekt keretében generált megyei szintű együttműködések megerősítése és fenntarthatósága érdekében, Megyei Esélyteremtő Paktum megalkotására kerül sor.

„A projektről bővebb információt a www.csongrad-megye.hu/site/index.php/onkormanyzat/palyazatok/csongrad-megyei-felzarkozasi-es-eselyegyenlosegi-program oldalon olvashatnak.”