Az önéletírások, visszaemlékezések, naplók, életútinterjúk a magyar történeti múlt és a regionális, helyi történeti emlékezet feltárása szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a megélt mindennapi történelem egykori szereplői saját gondolataikat, érzéseiket, élményeiket rekonstruálják. A sajátos "én-nyomok" alkalmasak arra, hogy feltárják az egyén múltbéli gondolatait, a történeti tényekhez, folyamatokhoz, jelenségekhez való viszonyulását. Mindezen forrásokból a megélt történelem sokszínűsége bontakozik ki - hangsúlyozta a muzeológus.

A már a múzeumban lévő naplókat, visszaemlékezéseket először digitalizálják, mindezeken alapul az új gyűjtemény virtuális tartalma. Ezzel párhuzamosan össze kívánják gyűjteni a magánembereknél, családoknál őrzött kéziratokat, visszaemlékezéseket, naplókat - ha máshogy nem lehetséges - digitalizált változatban.

A közgyűjtemény életútinterjúkat is rögzítene; azt várják a Csongrád megyeiektől, hogy a maguk ismeretségi körében javasoljanak interjúalanyokat, akik a helyi társadalom érdekes, fontos vagy különleges szereplői voltak egykoron.

A múzeum munkatársai bíznak benne, hogy sok új forrás kerülhet a kezdeményezésnek köszönhetően a történészek látókörébe, s ennek köszönhetően Szeged városa és Csongrád megye 20. századi története tovább árnyalhatóvá válik.