A lap felidézi, újdonság a hazai gyakorlatban, hogy a közjegyzők nem tartanak hagyatéki tárgyalást, hanem az előzőleg összegyűjtött adatok alapján döntik el, melyik hozzátartozó vagy más jogosult milyen vagyontárgyakat örökölhet.
 
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke az újságnak a részletekről szólva elmondta: a közjegyző a hozzá eljuttatott adatok alapján határozattervezetet készít, az iratot elküldi az örökösöknek, ők pedig tizenöt napon belül írásban reagálhatnak. Tóth
Ádám hozzáfűzte, ha az örökösök nem válaszolnak vagy nem 15 napon belül küldik meg a választ, a közjegyző nem adhatja át a hagyatékot, hanem csak később, a veszélyhelyzet megszűnését követően határozhat.
 
Az évi 120 ezer hagyatéki eljárás 35-40 százaléka végrendelet alapján zárul le. A többi ügyben a vagyon a törvényes öröklés szabályai szerint, gyakran egyezség útján kerül a hozzátartozók nevére.