Az esemény elöljárója Balogh János r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány volt, aki az elmúlt év értékelésén túl, meghatározta az idei év feladatait is.

A 2019. március 7-én megtartott értekezleten részt vett Juhász Tünde kormánymegbízott, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője, Kakas Béla a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, a települési önkormányzatok polgármesterei és képviselői, a társ rendvédelmi és fegyveres szervek parancsnokai, az együttműködő szervezetek vezetői, és az értekezletre berendelt vezetői állomány.